Fòmine

From Wikitzionàriu de Acadèmia de su Sardu
Revision as of 22:00, 26 January 2023 by Benvenuto Lobina (talk | contribs) (Cuncorda sa pàgina de manera automàtica)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

fòmine n mòmine.

Informus giogràficus / Informos geogràficos

Cali variantis imperais in bidda? Scrii-si-ddu o manda-sì un' àudiu.
Cale variantes impitades in bidda? Iscrie-nos-lu o mànda-nos un' àudiu.

Àudius / Àudios

Comenti ddu pronuntziais in bidda? Manda-sì un' àudiu.
Comente lu pronuntziades in bidda? Mànda-nos un' àudiu.
No nci funt àudius po custu lema.
Non bi sun àudios pro custu lema.