Acabbadora ᴸ

From Wikitzionàriu de Acadèmia de su Sardu

acabbadora ᴸ n fagabbadora.

No est su sentidu chi fiast circhendi? Craca innoi.
Non est su sentidu chi fis chircande? Carca inoghe.

Informus giogràficus / Informos geogràficos

Cali variantis imperais in bidda? Scrii-si-ddu o manda-sì un' àudiu.
Cale variantes impitades in bidda? Iscrie-nos-lu o mànda-nos un' àudiu.

Àudius / Àudios

Comenti ddu pronuntziais in bidda? Manda-sì un' àudiu.
Comente lu pronuntziades in bidda? Mànda-nos un' àudiu.
No nci funt àudius po custu lema.
Non bi sun àudios pro custu lema.